Draai je telefoon om

Verkeersborden in Nederland

REGELGEVING VOOR BROMMOBIELEN

Voor de 45 km auto gelden de volgende regels en bepalingen:

 • Maximum leeggewicht van 425 kg
 • Maximum snelheid van 45 km per uur
 • Voor dieselmotoren geldt een maximum vermogen van 6 kW, dat is 8,2 pk
 • Voor benzinemotoren geldt een maximum cilinderinhoud van 50 cc
 • Voor het besturen is een brommobielrijbewijs (AM) verplicht
 • Je mag rijden op de meeste wegen maar niet op de autoweg en niet op de snelweg
 • Verkeersregels voor personenauto’s gelden ook voor brommobilisten
 • Aan de achterzijde van het voertuig moet een 45 km-sticker of -bord zijn bevestigd
 • Je moet parkeren op parkeervakken voor auto’s
 • Als de carrosserie open is en er geen gordel aanwezig is, ben je verplicht een helm te dragen
 • Je hoeft geen wegenbelasting te betalen
 • Een WA-verzekering is verplicht

Liever de Belgische verkeersborden?
   Klik hier!

De brommobiel op de openbare weg

In dit overzicht zijn de meest relevante verkeersborden opgenomen voor het gebruik van de brommobiel op de openbare weg. Niet-relevante verkeersborden zijn weggelaten evenals de meeste uitzonderingen op de algemeen geldende regels in het RVV. De inhoud van deze pagina is van toepassing op verkeerssituaties in Nederland, in België gelden andere regels.

Waar mag je rijden met je brommobiel?

Met een brommobiel moét je op de weg rijden en mag je niét op het fietspad (tenzij aangegeven met een onderbord). Je mag niet op snelwegen en autowegen maar wel op overige wegen waar geen C12 of C9 bord staat, dus ook provinciale wegen (N-wegen) met een maximum snelheid van 80 km/u. *

Hier mag jij niet rijden!

* Er zijn uitzonderingen. Zo mag je nergens rijden waar een specifiek verbod geldt voor motorvoertuigen op vier wielen, je moet namelijk de regels voor auto’s volgen. Kom je bijvoorbeeld een C2 of C6 verkeersbord tegen, dan geldt dit ook voor jou en ook het C9 en C12 verkeersbord en plaatselijke bepalingen, bijvoorbeeld in een polder, zijn voor jou als brommobilist bedoeld. Heel soms moet je op een fietspad rijden maar alléén waar dat is aangegeven.

De uitleg van alle relevante verkeersborden voor brommobilisten vind je hieronder.

Verbodsborden


Dit is een C2 bord 
Een C2 bord wordt officieel omschreven als:

 

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, of trekdieren of vee.

Hier mag je ook niet met een brommobiel rijden, ook niet wanneer er onder het volgende OB54 bord is geplaatst:

Een OB54 bord wordt officieel omschreven als:

 

Uitgezonderd fietsers en bromfietsers

Precies zoals de tekst op het bord zelf, waarbij OB staat voor onderbord.


Dit is een C6 bord 
Een C6 bord wordt officieel omschreven als:

 

Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

Op een rijbaan die door middel van bord C06 gesloten is voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen mag ook niet worden gereden met een brommobiel.


Dit zijn de borden C7, C7a en C7b
C7C7aC7b
De borden C7, C7a en C7b worden respectievelijk officieel omschreven als:

 

Verboden voor vrachtauto’s, verboden voor bussen en verboden voor vrachtauto’s en bussen.

Op een rijbaan die door middel van deze borden gesloten is voor vrachtauto’s, bussen of beide mag wel worden gereden met een brommobiel tenzij bij bord C7a of C7b de busbaan is voorzien van een obstakel voor auto’s.


Dit is een C8 bord 
Een C8 bord wordt officieel omschreven als:

 

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur.

Op een rijbaan die door middel van bord C8 gesloten is voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur, mag worden gereden met een brommobiel.


Dit is een C9 bord 
Een C9 bord wordt officieel omschreven als:

 

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Uitzondering op het C9 Verkeersbord: wanneer er naast de weg een C9 bord staat mag ik daar met mijn brommobiel niet komen, behalve als onderstaand bord daar onder is geplaatst, een OB65 bord.

Een OB65 bord wordt officieel omschreven als:

 

Uitgezonderd voor Brommobielen.

Precies zoals de tekst op het bord zelf, waarbij OB staat voor onderbord.


Dit is een C11 bord 
Een C11 bord wordt officieel omschreven als:

 

Gesloten voor motorfietsen.

Motorfietsen zijn hier niet toegestaan. Brommobielen mogen hier wel rijden.


Dit is een C12 bord 
Een C12 bord wordt officieel omschreven als:

 

Gesloten voor alle motorvoertuigen.

Motorvoertuigen zijn alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor, die bestemd zijn om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

Brommobielen mogen hier niet rijden, behalve als onderstaand bord daar onder is geplaatst, een OB104 bord en je bestemming alleen bereikbaar is via de route langs dit verkeersbord.

Dit is een C13 bord 
Een C13 bord wordt officieel omschreven als:

 

Gesloten voor brom-, snorfietsers en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor.

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C13, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.


Dit is een C14 bord 
Een C14 bord wordt officieel omschreven als:

 

Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor.

Op een rijbaan die gesloten is voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor, dus voorzien is van bord C14, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.


Dit is een C15 bord 
Een C15 bord wordt officieel omschreven als:

 

Gesloten voor fietsen, bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen.

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen, fietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C15, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.


Snelheidsbeperkingen

Het lijkt misschien overbodig maar ze zijn toch het vermelden waard, borden die een maximum snelheid aangeven. Brommobielen mogen op de meeste wegen rijden behalve waar harder dan 80 km per uur mag worden gereden. Dat zijn snelwegen, autowegen en een aantal provinciale wegen.


Dit is een A1-50 bord 
Een A1-50 bord wordt officieel omschreven als:

 

Maximum snelheid 50 kilometer per uur.

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers, tractoren en brommobielen mogen hier rijden.


Dit is een A1-60 bord 
Een A1-60 bord wordt officieel omschreven als:

 

Maximum snelheid 60 kilometer per uur.

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers, tractoren en brommobielen mogen hier rijden.


Dit is een A1-70 bord 
Een A1-70 bord wordt officieel omschreven als:

 

Maximum snelheid 70 kilometer per uur.

Auto’s, motoren en vrachtverkeer, fietsers, brommers, tractoren en brommobielen mogen hier rijden. In sommige gevallen wordt hier een C8 bord eventueel met OB65 geplaatst, deze zijn leidend en geven aan of je hier wel of niet mag rijden (zie hierboven).


Dit is een A1-80 bord 
Een A1-80 bord wordt officieel omschreven als:

 

Maximum snelheid 80 kilometer per uur.

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden. Fietsers, brommers, landbouwvoertuigen en overige MMBS voertuigen mogen hier niet rijden. Brommobielen mogen hier rijden behalve wanneer er aan het begin van deze weg een C9 bord staat.


Opletten: hier moet je een beslissing nemen

Deze borden kom je tegen langs provinciale wegen met aansluiting op A-wegen (snelweg). Vaak is dat een situatie met verkeerslichten en voorsorteervakken. Let hier extra goed op dat je het juiste voorsorteervak kiest anders bestaat de kans dat je de snelweg op rijdt.
Waar mag je NOOIT rijden?

G1 AutosnelwegG3 Autoweg

En verder mag je ook niet rijden waar onderstaande borden zijn geplaatst:

G7G9G11G12aG13

Algemene opmerking

Zoals je kan lezen in de omschrijvingen van met name de relevante C9 en C15 borden wordt dus wel degelijk onderscheid gemaakt tussen ‘bromfiets’ en ‘brommobiel’. Hoe zou anders een tractor wèl dat traject mogen rijden met 25 km per uur en een brommobiel niet met 45 km per uur.

De verkeerswet maakt in de handhaving middels verkeersborden onderscheid tussen bromfietsen en brommobielen. Brommobielen dienen de positie van een auto in te nemen op de weg en mogen om die reden niet op het fietspad rijden.

Verkort overzicht voor in je dashboardkastje

Wil je dit overzicht van relevante verkeersborden in je dashboardkastje dan kan je deze downloaden via deze link en afdrukken.

Het overzicht van deze verkeersborden op deze pagina kwam tot stand in samenwerking met de politie die de inhoud controleerde op waarheidsbevinding. Bij het samenstellen van de pagina Verkeersborden is zorgvuldig getracht een compleet en accuraat overzicht te bieden maar toch is het mogelijk dat er een fout in zit. Heb jij een aanvulling of wijziging? Geef die dan door per e-mail via redactie@kronkelroutes.nl.

Laatst bijgewerkt: 29 februari 2024