Draai je telefoon om

Auteursrecht

© Copyright 2024 Kronkelroutes.nl / Leendert van Gemeren

Auteursrecht op afbeeldingen

De foto’s en illustraties op deze website (beschikbaar op kronkelroutes.nl en via kronkelroutes.be) zijn door mijzelf gemaakt of eigen bewerkingen van vrij materiaal tenzij anders vermeld en mogen niet zonder mijn toestemming worden gebruikt, niet in originele vorm of bewerkt met als doel het voornoemde auteursrecht te ontwijken.

Ook zonder dat op de gepubliceerde foto een watermerk is weergegeven zijn de (overige) foto’s en afbeeldingen die door mijzelf zijn gemaakt onderhevig aan voornoemd auteursrecht met uitzondering van afbeeldingen of foto’s waarbij anders is aangegeven. In overige gevallen is de vermelde auteur de rechthebbende tenzij het een foto of afbeelding uit het publieke domein betreft.

Wil je een foto van mij gebruiken dan zal je dus eerst mijn toestemming daarvoor moeten hebben. Ik behoud mij het recht om deze toestemming te weigeren.

Voor commercieel (weder)gebruik door derden geef ik nooit toestemming.

Auteursrecht op teksten

Alle teksten op deze website (behalve geciteerde wetsteksten of artikelen an derden) zijn door mijzelf geschreven. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige andere digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (a) ten behoeve van een onderneming, bedrijf, organisatie of instelling of (b) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (c) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een Radio of TV uitzending.

In English

All images & texts © Copyright 2024 Kronkelroutes.nl / Leendert van Gemeren except where stated otherwise.